پرسش های متداول

صفحه اصلی  /  پرسش های متداول

پرسش های متداول کاربران

1-آیا امکان تامین بار خرده (از انبار)وجود دارد؟

پاسخ:در حال حاضر امکان تامین اغلب مصالح پایه  از قبیل سیمان،گچ،پوکه ،سفال،شن و ماسه،خاک رس و … به صورت خرده در تهران و کرج میسر است.

.

۳؟
ل.

۴؟
ل.

۵؟
ل.

بازگشت به صفحه اصلی دیجی مصالح