منشور اخلاقی

صفحه اصلی  /  منشور اخلاقی

سند- جامع اخلاقی

1-مقدمه

گروه دیجی مصالح ، اخلاق را به عنوان مزیت استراتژیک در نظر گرفته و با برگزیدن رهیافت مدیریت استراتژیک ،خود را در قبال حقوق همه عناصر محیط( داخلی و خارجی ) مسوول می داند.در این راستا و در جهت نهادینه کردن اخلاقیات در شرکت سند جامع اخلاقی تدوین شده است.برای تدوین سند جامع اخلاقی دو مطلب در نظر  نظر گرفته شده است.

اعتقاد ما

شرکت های بزرگ  توسط انسان های بزرگ در بستری از اعتماد و فروتنی ، در محیطی که ارتباطات صادقانه مورد تشویق قرار می گیرند و ایده ها بصورت آزاد به اشتراک گذاشته می شوند، ساخته می شوند.

ارزش های ما:  

همواره تلاش می کنیم که تعاملات خود را با همه ذینفعان (اعم از سهام داران ، کارکنان ، مشتریان ، تامین کنندگان ، رقبا) در بالاترین سطح استاندارد قرار دهیم. هفت ارزش محوری که راهنمای ما در کارهای روزانه هستند عبارتند از: نیروی انسانی ، مشتریان ، مسئولیت پذیری ، نوآوری ، کارایی ،ایمنی و درستی

 

همچنین اصول زیر همواره مد نظر بوده است.

 • حسن سلوک و مواجهه صادقانه ، صمیمی ، صریح و احترام اصیل و متقابل
 • انصاف و پای‌بندی به عدالت
 • خیرخواهی و پرهیز از هرگونه داد و ستد ناروا و غیراخلاقی
 • قانون‌پذیری و پای‌بندی به مقررات و آیین‌نامه‌ها
 • رازداری ، امانتداری و حفظ حریم خصوصی
 • انتقادپذیری ، پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری
 • نظم ، آراستگی فردی و محیطی
 • تعهد حرفه‌ای و وفاداری سازمانی
 • صداقت و درستکاری در مقام اندیشه و عمل
 • پیش‌بینی‌پذیری نسبت به صاحبان حق و ذی‌نفعان
 • قدردانی و پرهیز از ناچیز انگاری خدمات و تلاش دیگران
 • رعایت تقوی و پارسایی در جنبه‌های فردی و اجتماعی

2عهد نامه

ما کارکنان گروه دیجی مصالح ، با یاری خداوند و بر اساس ارزش های والای انسانی ، خود را در قبال تمام ذینفعان (سهامداران ، منابع انسانی ،مشتریان ، تامین کنندگان ، رقبا و …)متعهد می دانیم و با پایبندی به حقوق همه ذینفعان در همه فعالیت های حرفه ای به انجام تعهدات اخلاقی مندرج در این سند هم سوگند و هم پیمان می شویم.

سند جامع اخلاقی در دو بخش اصلی 1- منشور اخلاقی و 2- عهدنامه های اخلاقی منابع انسانی ، ارزش ها ، منش و مشی اخلاقی ما را نشان می دهد.

3-منشور اخلاقی گروه

3-1)خط مشی اخلاقی در قبال سهام داران

سهام داران و مالکان ، سرمایه ، ثروت و اعتبار سازمان هستند.توجه به حقوق مادی و معنوی آنان در چارچوب قوانین ، وظیفه اخلاقی ما است.

3-1-1)توجه به دیدگاه های سهام داران و مشارکت طلبی در تعیین اهداف راهبردی شرکت مرام ما است.

3-1-2)تلاش در جهت پیش بینی پذیری عملکرد سازمان و مدیریت شرایط پیش بینی ناپذیر وظیفه اخلاقی ما است.

3-1-3)ایجاد ارتباط آسان ، سریع و صمیمی سهام دارن با شرکت ،ا عتماد آفرینی و افزایش آشنایی سهام داران با محیط کسب و کار وظیفه اخلاقی و حرفه ای ما است.

3-1-4)تلاش در جهت حداکثر سازی سود سهام داران وظیفه اخلاقی ما است.

3-1-5)تلاش جهت کاهش ریسک و استفاده محتاطانه از جمله وظایف اخلاقی ما است.

3-1-6)توسعه توان فناوری و دانش شرکت وظیفه حرفه ای و اخلاقی ما است.

3-1-7)رشد،پایداری و بقای شرکت ، جذب سرمایه و ارتقاء ارزش سرمایه شرکت، افزایش بهره وری ،ا فزایش سودآوری با حفظ مسئولیت های اخلاقی و اجتماعی مرام ما است.

3-1-8)ترویج تعهد سازمانی و فرهنگ “ذکر خیر از سازمان”و افتخار به هویت سازمانی و تلاش در جهت ارتقاء خوشنامی شرکت ،پاسخ ما به اعتماد سهام داران است .

3-1-9)توانمندسازی و توسعه منابع انسانی ، استفاده مناسب از منابع انسانی لایق ، به ویژه در انتصاب مدیران(شایسته سالاری) ، شرط امانتداری نسبت به سرمایه سهام داران است.

3-1-10)تامین سود حداکثری ، پرداخت به موقع سود و پایبندی به تعهدات و وعده ها را شرط امانتداری نسبت به سهام داران می دانیم

3-2) خط مشی اخلاقی در قبال منابع انسانی

رعایت حقوق همه کسانی که با ما کار می کنند ، صرف نظر از جایگاه سازمانی آنها،اصل راهبردی در نظام اخلاقی دیجی مصالح است.

3-2-1)پای بندی به انصاف و عدالت در همه شئون حرفه ای و پرهیز از هرگونه تبعیض در مواجهه با نیروی انسانی ، تصمیم گیری ها ، مقررات ، اعطای فرصت ها را وظیفه اخلاقی خود می دانیم.

3-2-2)حسن سلوک و حفظ احترام اصیل و کرامت انسانی همکاران در هر شرایط کاری ، اصل حاکم بر همه رفتارها و مقررات است . محیط کسب و کار را به گونه ای مدیریت می کنیم تا احساس ارزشمندی ، هدیه همیشگی سازمان به همه همکاران باشد.

3-2-3)اسرار منابع انسانی نزد ما امانت است و امانت داری و رازداری وظیفه اخلاقی ما است .

3-2-4)پیشرفت علمی و ارتقای حرفه ای ؛ حق منابع انسانی است. با ایجاد فرصت های برابر آموزشی ، راه را برای ارتقا شغلی همه همکاران فراهم می کنیم.در دیجی مصالح راه برای پیشرفت بر کسی بسته نیست.

3-2-5)حمایت از امنیت شغلی ، آسایش و شادابی روحی و تعالی معنوی همکاران ، مرام اخلاقی ما است.

3-2-6)رعایت تناسب بین مسئولیت ها ، اختیارات و امکانات از بارزترین مصادیق انصاف در حرفه است.

3-2-7)توجه و اهمیت دادن به دیدگاه کارکنان را لازمه ماندگاری و پایداری شرکت می دانیم

3-2-8)برخورداری از حقوق عادلانه و متناسب با بازار کار ، حق همه کارکنان است و ما خود را متعهد به امنیت معیشتی کارکنان در جهت ارتقاءآن در همه سطوح می دانیم.

3-2-9)قدردانی از حسن همکاری کارکنان ، آگاهی بخشی و دادن فرصت تغییر رفتار برای همکارانی که در فعالیت های خود کوتاهی دارندو مبنای اخلاقی نظام پاداش و تنبیه است.

3-2-10)تصحیح و تسهیل ارتباط منابع انسانی با مدیران و ترویج الگوی رفتاری ارتباطی مبتنی بر اقتدار و توام با صمیمیت وظیفه ما است.

3-2-11)افزایش بهداشت و سلامت محیط کار وظیفه ما است.

3-2-12)پیشگیری از خشونت در محیط کار را همواره مد نظر قرار می دهیم.

3-2-13)ما در دیجی مصالح به حق حریم خصوصی منابع انسانی احترام می گذاریم.

3-2-14)ما وظیفه داریم به فرایند ” کارمند یابی در شرکت “نظم ببخشیم.

3-3) خط مشی اخلاقی در قبال مشتریان

مشتری یکی از مهمترین صاحب حق ها در کسب و کار ما است .جلب رضایت آنها را در سرلوحه کارهای خود قرار می دهیم

3-3-1)احترام اصیل و حفظ کرامت انسانی مشتری در هر شرایطی سرلوحه مرام اخلاقی ما است.

3-3-2)تامین کالا با کیفیت مناسب ، قیمت مناسب و به موقع ، وجهه همت شرکت دیجی مصالح است.

3-3-3)رعایت انصاف در عقد قرارداد و دوری از داد وستد ناروا(مانند گرانفروشی،کم فروشی،غش و….)را شرط کسب و کار اخلاقی می دانیم.

3-3-4)انتقاد ،حق مشتری است.پاسخگویی،نقدپذیری و جبران خسارت ناشی از عملکرد مرام ما است.

3-3-5)خوش برخوردی و نشان دادن صبر و متانت در هر زمان،هر مکان و هر موقعیت کاری برای حفظ آسایش و آرامش مشتریان وظیفه اخلاقی ما است.

3-3-6)نظم بخشیدن به هدایای شرکت وظیفه اخلاقی ما در دیجی مصالح است.

3-3-7)کسب اطلاعات بازاریابی به شکل مناسب و قانونی مرام ما است.

3-3-8)تضمین فرایند های دقیق مالی قسمتی از وظیفه اخلاقی ما است.

3-3-9)برقراری ارتباط شفاف به گونه ای که هیچ گونه شبهه ای در آن نباشد از وظایف اخلاقی ما است.

3-3-10)تشریح کامل محصولات و خدمات از وظایف اخلاقی ما است.

3-4) خط مشی اخلاقی در قبال رقبا

توسعه حرفه ای و پیشرفت جامعه در گرو رقابت سالم است.بر پایبندی به رعایت حقوق رقبا به عنوان ضامن سلامت در رقابت تاکید داریم.

3-4-1)تلاش در جهت توسعه فرهنگ رقابت سالم تعهد حرفه ای و اخلاقی ما است. تلاش برای به دست آوردن جایگاه مرجع در صنعت مادامی که مبتنی بر شایستگی حرفه ای باشد ،محیط رقابتی را رونق می دهد.

3-4-2)پرهیز از هر گونه پرداخت غیر قانونی به دیگران جهت انفصال قرارداد با رقبا وظیفه اخلاقی ما است.

3-4-3)منع هر گونه روش غیر قانونی یا غیر اخلاقی برای به دست آوردن اطلاعات رقابتی مرام ما است.

3-4-4)ما وظیفه داریم رقابت آزاد را ترویج دهیم.

3-4-5)رفتار غیر اخلاقی را با تعهد اخلاقی پاسخ می دهیم و تشویق رقبا به رعایت اخلاق حرفه ای و یاری کردن آنها در سلامت اخلاقی مرام ما است.

4)عهدنامه های اخلاقی منابع انسانی دیجی مصالح

ما اعضای گروه دیجی مصالح ،حاکمیت ارزش های انسانی را زیبایی و کمال فعالیت حرفه ای خود می دانیم و با همدلی و یاری جستن از خداوند مهربان ، بر پایبندی به مسئولیت های اخلاقی در همه شئون کسب و کار هم قسم می شویم.

4-1)تعامل با خود

4-1-1)وجود من و هر آنچه از نعمت های الهی مانند تندرستی ، سلامت ذهن و روان ، دانش و مهارتی که دارم، امانت الهی است.حفظ عزت نفس ، احساس ارزشمندی ، حفظ حریم خصوصی خود و مهربان بودن با خود ، شرط امانتداری است.

4-1-2)آراستگی ظاهر ، حسن سلوک ، وقار و متانت ،نشان دهنده شان و منزلت من است.

4-1-3)تلاش جهت رشد فردی در سایه توجه به ارزش های انسانی و افزایش مستمر دانش و مهارت مرام من است.

4-2)تعامل با همکاران

4-2-1)احترام به یکدیگر ، انتقال حس ارزشمندی ، حسن سلوک با همکاران، انتقال نشاط و شادی به دیگران و اعتماد به همکاران در همه شئون حرفه ای مرام ما است.خویشتن داری ، بردباری و مدیریت خشم و هیجان در شرایط بحرانی ، ما رادر پایبندی به این آرمان یاری می رساند.

4-2-2)حفظ حریم خصوصی ، رازداری و امانتداری سه خصلت پایدار ما است.

4-2-3)توجه به منافع یکدیگر و دوری از هرگونه ضرر رسانی ، خیرخواهی و مهربانی ، شفقت با دیگران و تلاش در راستای پرهیز از هرگونه غیبت ؛ بدگویی ، قهر ،حسد ، رشک و اختلال در امر دیگران مایه افتخار ما است.

4-2-4)رعایت ادب و صمیمیت در ارتباط کلامی و پرهیز از هرگونه مقابله به مثل ، خط مشی ما است.

4-3)تعامل با زیردستان

4-3-1)احترام اصیل به زیردستان و توجه به عزت و کرامت انسانی آنها ، اصل حاکم بر همه تعاملات حرفه ای ما است.

4-3-2)انتظارات و توقعات خود را به زبان شفاف و همراه با توجیه کاری بیان می کنیم و رعایت تناسب میان مسئولیت ها و اختیار را شرط انصاف می دانیم.

4-3-3)حمایت معنوی و مادی زیردستان و توجه به حقوق ، آنان ، مرام اخلاقی ما است و منافع مادی آنها را همچون منافع خود می دانیم.

4-3-4)انتقادپذیری و تلاش در افزایش هنر شنیدن و گفتگوی اثربخش همراه با صداقت ، صراحت ، احترام اصیل و متقابل ، خصلت ما است .

4-3-5)مواجهه اخلاقی با خطا و کوتاهی را در آگاهی بخشی، مشاوره ، ارائه فرصت اصلاح و جبران خطا و اعمال عادلانه مقررات با حفظ احترام به شخصیت زیردستان می دانیم.

4-3-6)اقتدار همراه با صمیمیت را از قدرت طلبی و خودکامگی باز می شناسیم.

4-3-7)توزیع عادلانه فرصت ها و پایبندی به عدالت مرام ما است.

4-4) تعامل با سازمان

4-4-1)توجه به منافع سازمانی ، وفاداری به خوشنامی و کامیابی سازمان و حفظ شان گروه در همه شئون زندگی حرفه ای و اجتماعی ،وظیفه ما است.

4-4-2)تقویت روحیه هم افزایی ،افزایش بهره وری ، حفظ اسرار سازمانی و پایبندی به قوانین ، مقررات و سند جامع اخلاقی دیجی مصلاح مرام ما است.

4-4-3)از هر گونه ارتباط با رقبا ؛ بدون هماهنگی با سازمان پرهیز می کنیم.

4-4-4) از هدف های سازمان در جهت ایجاد مزیت رقابتی سازمان حمایت می کنیم.

4-4-5) بر پاسخگویی ، امانتداری و خیرخواهی تاکید می کنیم.

4-5)تعامل با مدیران

4-5-1)احترام ، همدلی و پرهیز از سوء ظن ،خصیصه ما است.

4-5-2)قدردانی و حسن همکاری ، وظیفه ما در قبال تلاش مدیران است .

4-5-3)رازداری و پرهیز از تجسس در امور شخصی مدیران ،وظیفه ما است .

4-5-4)صمیمیت ، صراحت و صداقت بر تعامل ما با مدیران حاکم است.

4-6) تعامل با مشتری

4-6-1)مشتریان گروه را در هر حال گرامی می داریم.

4-6-2)همیشه رازدار و امانتدار مشتریان هستیم.

4-6-3)راهنمایی دلسوزانه و مشاوره حرفه ای به مشتریان مرام ما است.

بازگشت به صفحه اصلی دیجی مصالح