فرآورده های سیمانی

صفحه اصلی  /  مقالات  /  فرآورده های سیمانی

فرآورده های سیمانی

تعریف

فرآورده های سیمانی محصولاتی است که ماده ی چسباننده ی آنها یکی از انواع سیمان های گفته شده در بند ۵-۷-۱-۲ است .

دسته بندی :

مهم ترین فرآورده های سیمانی عبارت است از :

–    بتن
–    بلوک های سیمانی
–    بلوک های سیمانی تو خالی : این بلوک در دودسته ی باربر و غیر باربر تولید می شود .
–    بلوک سیمانی سقفی : قطعه ای پیش ساخته و تو خالی که بین دو تیرچه قرار می گیرد و ، با توجه به ضخامت و مقاومت سقف ، ابعاد آن متغیر است .
–    بلوک های (قطعات) سیمانی سبک دانه
براساس چگالی ظاهری ، بر دو دسته است :
الف – بلوک سیمانی سبک : بلوک هایی که چگالی خشک ظاهری آنها ، کمتر از ۱۷۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب است .
ب – بلوک سیمانی نیمه سبک : بلوک هایی که چگالی خشک ظاهری آنها ، بین ۱۷۰۰ تا ۲۰۰۰کیلوگرم بر متر مکعب است .

–    بلوک سیمانی سبک غیر باربر :

از بلوک های سیمانی سبک در ساخت اعضای غیر باربر ساختمانی استفاده می شود.

–    بلوک های (قطعات) بتن هوادار اتوکلاو شده 

بلوک های بتن هوادار اتوکلاو شده یا بتن گازی ، بلوک هایی هستند که با ایجاد تخلخل ناشی از واکنش شیمیایی یک عامل حباب ساز مانند پودر آلومینیوم ، بعد از گیرش اولیه و برش و عمل آوری در محیط های تحت فشار بخار ساخته می شوند . این نوع بلوک ها ، قابلیت استفاده در دیوارهای غیرباربر داخلی و خارجی را دارند . محدودیت کاربری این بتن ها با توجه به رده مقاومتی آن ها تعیین می شود .
– بتن های گازی از نظر رده مقاومتی به سه دسته با مقاومت های ۵/۲ ، ۵ و۵/۷ مگا پاسکال تقسیم می شوند . همچنین از نظر جرم حجمی خشک ، این بتن می تواند دارای جرم حجمی اسمی ۴۰۰ تا ۸۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب باشد .

–    بلوک های (قطعات) بتن سبک اسفنجی 

بلوک های بتن سبک CLC نوعی بتن سبک متخلخل است که تخلخل آن با استفاده از یک نوع ماده افزودنی کف ساز و یا در اثر یک فرآیند شیمیایی که منجر به تشکیل گاز در بتن ، بدون فرآیند اتوکلاو ، ایجاد شده .
– بلوک های سبک CLC ، از نظر رده مقاومتی به سه دسته با مقاومت های  ۵/۲ ، ۵ و۵/۷ مگا پاسکال تقسیم می شوند . همچنین از نظر جرم حجمی خشک ، این بتن می تواند دارای جرم حجمی اسمی ۴۰۰ تا ۹۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب باشد .

–    موزاییک 

موزاییککف پوش متراکم شده ای است که از مصالح سنگی ، سیمان و آب ، با شکل و ضخامت یکنواخت ، ساخته شده و دارای خصوصیات هندسی مشخصی است .
موزاییک ها به روش پرس ، ویبره و یا پرس و ویبره به شکل منفرد تولید می شود و یا به شکل بلوک های بزرگ ، با پرس ، ویبره و یا خلأ قالب گیری و سپس در ابعاد مورد ظر بریده می شوند .
– موزاییک تک لایه و دو لایه است .

– موزاییک ها ، براساس نمای ظاهری سطح رویه و دانه بندی ، به انواع زیر تقسیم می شوند :

الف – موزاییک سیمانی ساده : موزاییکی که در سطح رویه فاقد مصالح سنگی تزیینی است و انواع شیاردار و ساده دارد .
ب – موزاییک سنگ دار : موزاییکی که در سطح رویه ی آن مصالح سنگی سخت صیقل پذیر تزیینی به کار رفته است . و به صورت شیاردار یا شسته یا صاف ساخته می شود و ، بر حسب اندازه بزرگترین قطر دانه های سنگ قابل مشاهده ، به ۵ گروه نرم دانه ، ریزدانه ، میان دانه ، درشت دانه و تکه ای (پلاکی) و لاشه ای تقسیم می شود .

–    ورق های سیمانی الیاف دار ( تخته های سیمانی )

ورق های صاف سیمانی الیاف دار : ورق هایی متشکل از یک چسباننده هیدرولیکی معدنی یا یک چسباننده سیلیکات کلسیمی که با واکنش های شیمیایی یک ماده ی سیلیسی و یک ماده ی آهکی تقویت و یا الیاف آلی یا الیاف سنتزی معدنی ساخته می شود .
– در تولید ورق های صاف سیمانی الیاف دار ، استفاده از آزبست مجاز نیست . برخی از الیاف جانشین آزبست عبارت است از : الیاف شیشه ، الیاف پلی پروپیلن ، الیاف فولادی ، الیاف آرامید ، الیاف سلولزی ، الیاف کربن ، الیاف سرامیکی ، کولار ، پلی وینیل الکل ، اکسید آلومینیوم ، ولاستونیت و پلی استر .
– ورق های صاف سیمانی الیاف دار برای کاربری بیرونی ساختمان ، نظیر پوشش نماهای خارجی ساختمان ، تیغه ها ، زیرنماها ، پوشش جاهای آسیب دیده و مانند آنها ، و با کاربری داخلی مانند جداگرها ، کف ها ، سقف ها و مانند آنها ، با خواص گسترده ی متناسب با نوع کاربر است . این ورق ها ممکن است دارای سطح صاف یا نقش دار باشد .

– این ورق ها به دو نوع زیر تقسیم می شود :

– نوع الف : برای کاربری های بیرونی ساختمان ، در جاهای مناسب است که مستقیما در معرض تابش خورشید ، بارش برف و باران قرار دارند ، ورق های نوع الف روکش دار یا بدون روکش است .
– نوع ب : معمولاً برای مصارف داخلی مناسب است و نیز برای مواردی از مصارف بیرونی ساختمان که در معرض تابش خورشید ، بارش برف و باران قرار ندارند . این ورق ها ، براساس مدول گسیختگی به بیش از ۵ گروه طبقه بندی می شوند .

استانداردها

ویژگی ها

–    بلوک های سیمانی
–    مطابقت ویژگی های بلوک های سیمانی با استاندارد ملی ایران شماره ۱-۷۰ الزامی است .
–    بلوک های سیمانی توخالی باید کاملا سالم باشند و شکستگی ابعاد و نواقص دیگری نداشته باشند تا باعث ضعف بلوک نشود . در هنگام استفاده ، بلوک ها باید بازرسی و بلوک های معیوب کنار نهاده شود .
–    میانگین مقاومت فشاری بلوک توخالی باربر ( برای سطوح پر) نباید از ۱۴ مگاپاسکال کمتر باشد .
–    جذب آب بلوک های توخالی باربر باید حداکثر ۲۰۸ کیلوگرم بر متر مکعب باشد .
–    میانگین مقاومت فشاری بلوک توخالی غیر باربر ( برای سطوح پر) نباید از ۵/۴ مگاپاسکال کمتر باشد .
–    ویژگی های بلوک های سیمانی سقفی باید مطابق استاندارد ملی ایران شماره ۲۹۰۹ باشد .
–    بلوک های ( قطعات ) سیمانی سبک دانه
–    مطابقت ویژگی های بلوک های سیمانی سبک  با استاندارد ملی ایران شماره ۷۷۸۲الزامی است .
–    میانگین مقاومت فشاری بلوک های سیمانی سبک غیرباربر ، براساس رده ی مقاومت فشاری ، باسد بین ۵/۲ تا ۱۰ مگاپاسکال باشد .
–    جذب آب بلوک های سیمانی سبک ، براساس رده ی چگالی ظاهری ( رده های ۱ ، ۲و۳ ) ، باید حداکثر ۲۸۸ و رده ی ۴ باید ۲۴۰ کیلوگرم بر متر مکعب باشد .
–    میزان رطوبت بلوک های سیمانی سبک ، با توجه به درصد جمع شدگی خطی و برحسب میزان رطوبت در منطقه ی اجرا ، باید با استاندارد ملی ایران شماره ۷۷۸۲ مطابقت کند .
–    جمع شدگی خشک خطی بلوک های سیمانی سبک حداکثر باید ۰۶۵/۰ درصد باشد .
–    بلوک های ( قطعات ) بتن هوادار اتوکلاوشده
–    مطابقت ویژگی های بلوک های بتنی هوادار اتوکلاوشده با استاندارد ملی ایران شماره ۸۵۹۳ الزامی است .
–    ویژگی های فیزیکی بلوک های بتن هوادار اتوکلاوشده باید مطابق جدول زیر باشد .
–    بلوک های ( قطعات ) بتن سبک CLC
–    برای بلوک های بتن سبک CLC به استانداردهای معتبر مراجعه شود .
–    موزاییک
–    ویژگی های انواع موزاییک باید مطابق استاندارد ملی ایران شماره ۷۵۵ باشد .
–    میانگین مقاومت خمشی موزاییک نباید کمتر از ۵ مگاپاسکال باشد .
–    ضریب اصطکاک سطح رویه موزاییک باید در حدی باشد که احتمال سرخوردن روی آن وجود نداشته باشد .
–    جذب آب کل هر موزاییک نباید از ۸ درصد وزنی تجاوز کند .-    ورق های سیمانی الیاف دار
–    ویژگی های ورق های سیمانی باید مطابق استاندارد ملی ایران شماره ۷۵۱۵ باشد .
–    مدول گسیختگی ورق های سیمانی باید مطابق جدول زیر باشد .- برای ورق های سیمانی نوع الف ، آزمون های نفوذپذیری آب ، مقاومت در برابر یخ زدگی ، آب گرم ، بارش – گرمایش و خیساندن و خشکاندن مطابق با استاندارد ۷۵۱۵ باید انجام گیرد .

آزمایش های استاندارد

بلوک سیمانی تو خالی :

روش های آزمایش بلوک سیمانی تو خالی باید براساس استاندارد ملی ایران شماره ۲- ۷۰ باشد . این آزمایش ها عبارت است از :
اندازه گیری ابعاد و رواداری ، اندازه گیری مقاومت فشاری ، اندازه گیری جذب آب ، اندازه گیری وزن مخصوص توده ای .

بلوک سیمانی سبک غیر باربر :

این بلوک ها نیز باید با روش های برشمرده شده ی استاندارد ملی ایران شماره ۲- ۷۰ آزمایش شوند .
این آزمایش ها عبارت است از : اندازه گیری ابعاد و رواداری ، اندازه گیری مقاومت فشاری ، اندازه گیری جذب آب ، اندازه گیری وزن مخصوص ظاهری ، تعیین میزان رطوبت .
آزمایش اندازه گیری میزان جمع شدگی خشک خطی باید براساس استانداردهای معتبر انجام شود .
موزاییک : روش های آزمایش موزاییک باید براساس استاندارد ملی ایران شماره ۷۵۵ باشد . این آزمایش ها عبارتند از :
اندازه گیری ابعاد و رواداری ، تعیین گونیا بودن و تابیدگی ، تعیین نیروی استحکام خمشی ، تعیین میزان سایش ، تعیین مقاومت در برابر سرخوردن ، اندازه گیری جذب آب ، تعیین مقاومت در برابر یخ زدگی .
ورق های صاف الیاف سیمانی : روش های آزمایش ورق های صاف الیاف سیمانی باید بر اساس استاندارد ملی ایران شماره ۷۵۱۵ باشد . این آزمایش ها عبارتند از :
تعیین ابعاد ، رواداری و شکل ، اندازه گیری مقاومت خمشی ، اندازه گیری چگالی ظاهری ، نفوذپذیری آب ، مقاومت در برابر یخ زدگی ، آب گرم ، بارش – گرمایش و خیساندن – خشکاندن .

استانداردهای مرجع 

–    استاندارد ملی ایران شماره ۱-۷۰ ، ” بلوک های سیمانی – ویژگی ها ”
–    استاندارد ملی ایران شماره ۲-۷۰ ، ” بلوک های سیمانی – روش های آزمون ”
–    استاندارد ملی ایران شماره ۷۷۸۲ ، ” بلوک های سیمانی سبک غیرباربر – ویژگی ها ”
–    استاندارد ملی ایران شماره ۸۵۹۳ ، ” بتن سبک – قطعات بتنی هوادار اتوکلاوشده – ویژگی ها ”
–    استاندارد ملی ایران شماره ۷۵۵ ، ” موزاییک – ویژگی ها و روش های آزمون ”
–    استاندارد ملی ایران شماره ۷۵۱۵ ، ” ورق های صاف الیاف سیمانی – ویژگی ها و روش های آزمون “

ایمنی ، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی 

– هنگام کار با سیمان ، باید از دستکش ، عینک و ماسک حفاظتی استفاده شود .

سازگاری  

– در نقاط مرطوب ، ملات و بتن نباید مستقیما در مجاورت گچ و فرآورده های گچی قرار گیرند .
– از به کار بردن مواد اسیدی بر روی فرآورده های سیمان پرتلندی باید پرهیز شود .
– از مواد پاک کننده ی اسیدی نباید در ملات و بتن استفاده شود .
– نماهای بتنی با استفاده از پوشش مناسب ، باید در مقابل باران های اسیدی ، حفاظت شوند .

بسته بندی ، حمل و نگهداری

بسته بندی ، حمل و نقل ، انبار کردن و استفاده از سیمان های کیسه ای و فله باید مطابق مقررات ملی ساختمان ، مبحث نهم ” طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه ” ، انجام شود .

دیدگاهتان را بنویسید